روضه شب تاسوعا


74 out of 100 based on 14 user ratings 654 reviews

حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری - شب دوازدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه و روضه کوفه - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب دوازدهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای ابوحمزه - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور و حاج محمود کریمی - شب سیزدهم رمضان 93 - دعای کمیل و روضه حضرت علی اکبر (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب سیزدهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای کمیل - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور - شب چهاردهم رمضان 93 - دعای مجیر و روضه حضرت قاسم (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب چهاردهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای کمیل - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور و حاج ابوالفضل بختیاری - شب پانزدهم رمضان 93 - دعای مجیر و ولادت امام حسن مجتبی (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب پانزدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج محمدرضا طاهری - شب شانزدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امام حسن مجتبی (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب شانزدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور - شب هفدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امام حسن مجتبی (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب هفدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی - شب هجدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری - شب نوزدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امیرالمومنین (ع) - (صوتی)
*
*