شلیک گلوله زیر آب


شلیک گلوله زیر آبشلیک گلوله زیر آب

محققان برای نخستین بار اشکال غیرمعمول و اثرات متفاوت ایجاد شده در زمان شلیک گلوله در زیر آب را به تصویر کشیدند.

در این آزمایش اثرات ایجاد شده در زمان شلیک گلوله از هفت تیر و تپانچه 9 میلی‌متری به تصویر کشیده شد که شامل اشکال غیرمعمول و گردبادهای کوچک زیر آبی بودند.
برای نمایش آهسته آنچه در هنگام شلیک گلوله در زیر آب اتفاق می‌افتد و ضبط 27 هزار فریم در ثانیه، محققان از دوربین پر سرعت فانتوم V1610 استفاده کردند که می‌تواند تصاویر را یک هزار برابر آهسته‌تر نشان دهد.

چند ثانیه پس از شلیک گلوله از هر دو سلاح، ساختاری شبیه گردبادهای کوچک ایجاد شده و سپس حباب های اطراف این گردباد در سطح آب شناور می شوند؛ میزان گاز خروجی و حباب های ایجاد شده توسط هفت تیر بسیار بیشتر از تپانچه است.

مقاومت آب باعث گسترش اشکال ایجاد شده و شکوفا شدن حباب‌های هوا و صدای شلیک گلوله در زیر آب مانند برخورد دو جسم فلزی با یکدیگر شنیده می‌شوند.

شلیک گلوله زیر آب
نمایش لحظه شلیک گلوله از تپانچه با سرعت یک هزار برابر آهسته‌تر
شلیک گلوله زیر آب
ایجاد گردباد ریز در زمان شلیک گلوله از هفت تیر

منبع:isna.ir68 out of 100 based on 73 user ratings 628 reviews

*