فین شویی(بیشتر بدانید)


فین شویی(بیشتر بدانید)فین شویی(بیشتر بدانید)
بیشتر بدانید....


خواب راحت و عميق.................سلامتی

قرار دادن صحيح تخت يا رختخواب امری مهم برای داشتن خواب مناسب است. در فنگ شويی توصيه های فراوانی برای قرار دادن محل مناسب جهت خوابيدن وجود دارد که در زير به برخی از آنها اشاره می کنم:
•هرگز به صورتی نخوابيد که پاهايتان به سوی در ورودی اتاق باشد.
•هرگز در جايی نخوابيد که بالای سرتان مقدار زيادی کتاب وجود داشته باشد. کتابها بايد درون قفسه کتاب باشند و قفسه دارای در باشد.

•زير تخت خود را خالی کنيد. نگذاريد فضای خالی زير تخت به انباری مبدل شود. شما شبها روی همين وسايل می خوابيد و همين باعث می شود تا خوابهای ناراحت داشته باشيد.

•ملحفه های خود را مرتب عوض کنيد. رنگ آنها نيز مهم است. ملحفه های آبی يا تيره باعث سرد شدن بدن و داشتن خواب عميق می شود. اگر برای بيدار شدن در صبح، دردسر داريد بهتر است از رنگهای روشن استفاده کنيد. بعلاوه بعد از شستن ملحفه ها حتماً آنها اطو کنيد. گرمای اطو به آنها انرژی می دهد و خوابيدن روی ملحفه تميز و صاف ارزش دادن به خواب است. اگر شما به اندازه متوسط بخوابيد، حدود يک سوم عمر خود را در خواب سپری می کنيد. بنابراين قسمت مهمی از عمر شما در خواب طی می شود.

•اگر نزديک پنجره می خوابيد دست کم نيم متر با آن فاصله بگيريد و شبها پرده اتاق را بيندازيد. مهم نيست شما در منطقه گرمسير يا سردسير زندگی می کنيد، پنجره محل مکش انرژی اتاق به بيرون است و همين امر نيروی شما را در خواب ضعيف می کند.

•هيچ وقت بعد از بلند شدن از خواب با لباس خواب در اتاق راه نرويد. لباسهايی که با آنها خوابيديد، انرژی خواب را به خود جذب کرده اند که انرژی سرد و سکون است. شما بعد از بيدار شدن از خواب به حرکت در زندگی نياز داريد. بنابراين آنها را عوض کنيد. بهتر است بعد از در آوردن لباسهای خواب، آنها را برای مدت يکربع روی بند لباس بيندازيد تا هوا بخورند. اگر بتوانيد آنها را آفتاب بدهيد که خيلی عالی است.

•در اتاق خواب گل و گياه فراوان قرار ندهيد. گلها و گياهان شبها دی اکسيد کربن پس می دهند و شما را اذيت می کنند. اگر دوست داريد حتماً در اتاق گياه داشته باشيد، يک گياه کوچک کافی است.
اميدوارم با جمع کردن اتاق و انباشتگی های آن و نيز رعايت دستورات خواب،بتوانيد خواب آرام و خوبی داشته باشيد

كاربرد عناصر پنجگانه در زندگي روزمره:

بايد پنج حالت ممكن را در نظر بگيريم :

1- عنصر حاكم بر محيط با عنصر ساختمان يكسان باشند .
2- عنصر ساختمان در چرخه زاينده عناصر ماقبل عنصر محيط باشند .
3- عنصر ساختمان در چرخه زاينده عناصر مابعد عنصر محيط باشد .
4- عنصر ساختمان در نظام نابود كننده عناصر قبل از عنصر محيط واقع شده باشد.
5- عنصر ساختمان در نظام نابود كننده عناصر بعد از عنصر محيط واقع شده باشد.

مرحله بررسي و ارزيابي :

1- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، چوب : خاك و چوب در چرخه مخرب عناصر در كنار يكديگرند . چوب از خاك سود مي برد يعني كسي كه در آن محيط است از آن محيط استفاده بهينه مي برد . اين وضعيت بسيار مساعد و داراي بركات و نعمات فراوان است .

2- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، آتش : خاك و آتش در چرخه سازنده عناصر در كنار يكديگرند . خاك از آتش سود مي برد . وضعيت چندان خطرناك و مضر نيست ولي مساعد هم نيست و مكان براي تعليم و تعلم بسيار خوب و ايده آل است .

3- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، خاك : خاك و خاك وضعيتي باثبات ولي راكد حاكم است نه امتيازي و نه ضرر و زياني و نه داد و ستد انرژي وجود دارد . بررسي شرايط به ساختمانهاي مجاور بستگي دارد . اگر محيط مسكوني است بهتر است ساختمان نيز مسكوني باشد و همينطور در مورد محيط اداري و تجاري نيز صدق مي كند .

4- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، فلز : خاك و فلز در چرخه زاينده در كنار همديگرند . خاك فلز را بوجود مي آورند و فلز نمايانگر سكه است و از نظر مادي و تجاري وضعيتي بسيار مناسب بوجود مي آورند
5- عنصر محوطه ، خاك و عنصر ساختمان ، آب : خاك و آب در چرخه نابود كننده در كنار يكديگرند . خاك به آب زيان مي رساند و بايد از ساختن چنين بنايي صرفنظر كرد . در صورت احداث آن ،عملكرد چنين ساختماني بر ساختمانهاي مجاور تاثير نامطلوب خواهد گذاشت.

نکته1:
اگرآب درتضادباآتش است چوب اضافه کنید.
اگرچوب درتضادبافلز است آب اضافه کنید.
اگرچوب درتضادباخاک است آتش اضافه کنید.
اگرآتش درتضادبافلز است خاک اضافه کنید.
اگرخاک درتضادباآب است فلز اضافه کنید.

مثلا آشپزخانه که تحت تاثیر دو عنصرآب و آتش است میتواند برای سلامتی وخوشبختی مضر باشد مگر وقتیکه این دو عنصر که بخشی از چرخه مخرب هستند با حضور عنصر چوب که چرخه سازنده بین این دو قرار دارد هماهنگ شود.دقیقا به همین دلیل قرار گرفتن حمام که تحت تاثیر نیروی آب است در وسط خانه که نحت تاثیر نیروی خاک است تضاد ایجاد میکندوحضور فلز برای برقراری تعادل لازم و ضروری است.

نکته2:
جدا از تاثیرات جهات جغرافیایی این پنج عنصر دارای رنگ و تصاویر و شکلهای نمادینی نیز هستند
مثلااگر شما در بخش فلز خانه تان مشکلی دارید احتمالا بعلت این استکه یک شومینه یا یک بخاری دیواری یا اجاق که تحت تاثیر عنصر آتش هستند در آن منطقه قرار داده اید. بنابراین با اضافه کردن یک قالی مربع زرد که نشانه عنصر خاک است میتوانید منطقه مورد نظر را هماهنگ کنید.

يکی از مهمترين توصيه های قانون قطبیت بيرون کردن انباشتگی ها از محل کار و زندگی مان است. به اطراف خود دقت کنيد و ببينيد چقدر چيزهای غير ضروری داريد. ممکن است در ظاهر چيزی نشان داده نشود و محل کار و زندگی شما مرتب به نظر برسد ولی من چند جا را به شما می گويم تا دوری در آنها بزنيد و قدری بيشتر دقت کنيد:
به داخل کشوها و کمدهای لباس خود نظری بيندازيد. ببينيد چقدر آشفتگی مشاهده می شود. اگر قرار بوده که فلان کشو برای يک تيپ لباس باشد، چقدر آن را رعايت کرديد؟ چقدر لباسهای خود را قاطی و درهم و بی نظم قرار داديد؟

داشبورد ماشين خود را باز کنيد. چقدر کاست های غير ضروری داريد که مدتها است آنها را گوش نکرديد؟ چقدر قاب و قوطی اضافه، رسيد برگهای جريمه و اشياء بدردنخور در آن داريد؟
به درون انباری منزل نگاهی بيندازيد. آنجا چه خبر است؟ اين يکی احتمالاً تعريف کردن ندارد!
اگر در خانه ميز تلويزيون داريد به آن دقت کنيد. ممکن است روی آن دستگاه پخش ويدئو، dvd، يا امثال آن باشد. چقدر در اطراف آن چيزهای بدرد نخور و گرد و خاک مشاهده می کنيد؟ پشت و زير آن را چند وقت است پاک نکرديد؟

زير تختخوابتان چه خبر است؟ شما شبها روی چقدر آشغال و خرت و پرت می خوابيد؟

اگر خانم هستيد، کيف دستی خود را پشت و رو کنيد و تمام محتويات آن را بيرون بريزيد. اينجا چه خبر است؟

کشوی ميز کارتان را باز کنيد. مخصوصاً کشوهای پايينی. به درون آنها نگاهی بيندازيد.

اگر کامپيوتر داريد به درون دايرکتوری های مختلف سری بزنيد. بهتر است اين کار را از روی قسمت درايوها انجام دهيد. چقدر فايل های بدرد نخور، عکسهای بی مصرف، اسناد غير ضروری داريد که می شود آنها را پاک کرد يا درون يک سی-دی يا فلاپی جا داد و گذاشت که دستگاه بيچاره نفس بکشد؟

در يخچال خانه چقدر چيزهای بدردنخور داريد؟ مواد غذايی يا داروهايی که فکر کرديد اگر در يخچال بمانند روزی بدرد می خورند ولی شايد در حال حاضر مصرف آنها باعث شود به دکتر و بيمارستان نياز پيدا کنيد!
اگر در دستشويی منزل آينه هايی دارید که در درون کشوها و پشت آنها جايی برای قرار دادن وسايل اصلاح، شانه و امثال آنها وجود دارد، بد نيست آن را هم بررسی کنيد. اشياء غير ضروری می تواند همه جا باشد.

قانون قطبیت به ما ياد می دهد تا ارزش هرچيزی که داريم را درک کنيم. جمع کردن چيزهای بدرد نخور در اطراف ما باعث می شود تا عادت کنيم کم کم افراد بدرنخور، روابط آزاردهنده، دوستان مزاحم و شرکای ناسازگار را در زندگی بدور خودماتن جمع کنيم.

سنت پسنديده خانه تکانی برای ما ايرانی ها ياد آور همين است که ياد بگيريم آشغال جمع نکنيم. يادتان باشد هرسال برای همين خانه تکانی چقدر به دردسر و کمر درد و خستگی مبتلا می شويد و شايد همان موقع با خود عهد می کنيد تا ديگر آنقدر زباله دورتان جمع نکنيد ولی بازهم شدنی نيست و سال بعد همان سناريو دوباره تکرار می شود. اما بدتر از آن، جمع شدن افکار، احساسات و روابط مزاحم است که با همين عادت در مورد خانه و محل کار به ما سرايت می کند و روح و چسم ما را می آزارد.

بنابراين همين امروز شروع کنيد و قدری اطراف خود را سبک کنيد خواهيد ديد که کم کم زندگی در اطرافتان عوض می شود. می توانيد از کيف دستی خود شروع کنيد. بعد از بيرون کردن اشياء غير ضروری در فضای اتاق مقداری عود يا اسپند دود کنيد و روی وسايل را با مقداری آب نمک رقيق پاک کنيد
_57 out of 100 based on 42 user ratings 317 reviews

*