اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر


اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویراسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر
پنج مرد هستند که از اعماق تاریخ با مدارکی مستند از چگونگی زیست دوران پیش از اسلام به عصر حاضر سفر کرده‌اند.

به آن‌ها مردان نمکی‌می‌گویند؛ در معدن نمک چهره‌آباد کشف شده‌اند و همین مکان مانع از فساد کامل‌شان شده‌است.

بعضی فقط مو و چند بافت نرم دارند و بعضی مثل نوجوان ۱۶ ساله هخامنشی (مرد نمکی شماره ۴) صاحب بخش‌های دیگر درونی بدن مثل معده‌ هم هستند. حالا می‌گویند وضعیت نگهداری آن‌ها، آن‌گونه که باید، نیست. گزارش تصویری حاضر نگاهی به وضعیت این مردان نمکی دارد

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

اسکلت‌های منحصربه‌فرد پیش از اسلام+تصاویر

تابناک

ترسناک‌ترین تصویر از "لایه اوزون"

1:

من اسم اینو میزارم معجزه


60 out of 100 based on 55 user ratings 570 reviews

*